Privacy & Cookiestatement

54U Media BV, gevestigd aan de Tweelingenlaan 51, 7324 AP in Apeldoorn is de uitgever van metaal technische vakbladen in Nederland en België. De portfolio bestaat onder meer uit de vakbladen MetaalNieuws, PlaatBewerkingsNieuws en VerspaningsNieuws. Alle bladen worden ondersteund door gelijknamige websites. Dit privacy & cookiestatement is van toepassing op al onze merken, diensten en producten, zie www.54umedia.nl.

Wij respecteren uw privacy. Uw persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig behandeld en beveiligd. Als verwerkingsverantwoordelijke houden wij ons als vanzelfsprekend aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daaruit voortvloeiende regelgeving. Dit betekent onder meer dat wij uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en gepaste technische en organisatorische maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Soorten gegevens

Voor de uitvoering van onze diensten verzamelen en verwerken we persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt. We verzamelen uw persoonsgegevens op de volgende wijzen:

 • Als u een product of dienst van ons afneemt: hierbij verwerken we de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt en die nodig zijn om ons product of onze dienst goed te kunnen gebruiken (zoals naam, adres en woonplaats, bankrekeningnummer).
 • Als u een account aanmaakt en gebruikt: hierbij verwerken we de persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt (zoals e-mailadres en gebruikersnaam).
 • Als u onze websites bezoekt: hierbij verwerken we met behulp van cookies informatie over uw gebruik van de website (zoals de pagina’s die u bezoekt en de advertenties die u op die pagina’s aanklikt). Zie voor meer informatie over het gebruik van cookies onze cookieverklaring.
 • Als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief: hierbij verwerken we de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt en die nodig zijn voor de levering van de nieuwsbrief (zoals naam en e-mailadres).
 • Als u anderszins gebruik maakt van de producten, diensten en aanbiedingen van 54U Media, kan u worden gevraagd persoonsgegevens te verstrekken. Dat is bijvoorbeeld het geval als u deelneemt aan een actie of een bericht plaatst op een van onze websites.

In aanvulling op de gegevens die u zelf opgeeft kunnen wij aanvullende informatie vastleggen en verzamelen bij gebruik van onze diensten en producten. Dit gaat bijvoorbeeld om:

 • Apparaat gegevens zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de dienst.
 • Gebruiksgegevens over de diensten die u gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst.
 • Locatiegegevens afkomstig van uw mobiele apparaat of afgeleid van uw IP-adres die aan ons kunnen worden doorgegeven wanneer u bepaalde diensten gebruikt.
 • Informatie van externe bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van publiek en commercieel beschikbare bronnen, bijvoorbeeld van een social media site als u verbinding maakt met onze diensten via die social media site.

Doeleinden

54U Media BV gebruikt uw gegevens voor verschillende doeleinden. Het uitvoeren van de overeenkomst met u, de uitvoering van uw bestelling en om u op de hoogte te houden van het verloop daarvan. Op basis van het gerechtvaardigd belang, namelijk relatiebeheer, marketing en verkoop:

 • Om onze producten en diensten continu te verbeteren, te onderhouden en te optimaliseren.
 • Om doelgericht te adverteren. Wij maken daarbij een analyse van uw interesses en voorkeuren. Hiermee kunnen we onze producten en diensten beter afstemmen op uw behoeften en interesses. Advertenties kunnen worden afgestemd op deze profielen.
 • Om onze lezers en gebruikers beter te begrijpen. Op basis van informatie over demografie, interesses en gedrag verbeteren wij onze producten en diensten en stemmen ze beter af op uw wensen.

54U Media BV kan uw toestemming vragen om gegevens te verwerken, bijvoorbeeld bij cookies. Toestemming kunt u te allen tijde intrekken, dit heeft echter geen terugwerkende kracht. Wanneer u in het geheel geen informatie wenst te ontvangen over producten en/of diensten, dan kunt u contact opnemen met 54U Media BV via het e-mailadres info@54umedia.nl.

Delen van persoonsgegevens

54U Media BV kan persoonsgegevens beschikbaar stellen aan zogenaamde verwerkers (verzendpartijen zoals PostNL) die in opdracht van ons aan u producten of diensten leveren, waarbij uw persoonsgegevens alleen zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting. Dergelijke bewerkers zijn niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken. Ook kan het zijn dat we uw persoonsgegevens aan een derde beschikbaar stellen om een aangegane overeenkomst uit te kunnen voeren.

E-mail

Uw e-mailadres wordt door 54U Media BV gebruikt voor het toesturen van titel gerelateerde nieuwsbrieven en voor algemene communicatie over (nieuwe) producten en diensten. Het wordt door ons alleen gebruikt als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar info@54umedia.nl

Alleen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, kunnen wij u via e-mail informatie en aanbiedingen van derden (partnermailingen) toesturen over hun producten en diensten. Dergelijke informatie en aanbiedingen zullen altijd worden verstuurd vanuit een van de titels van 54U Media BV.

Beveiliging gegevens

We maken gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures en gepaste technische en organisatorische maatregelen voor de bescherming van uw verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk dan voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Alleen indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, zullen wij de persoonsgegevens voor langere perioden bewaren.

 

VerspaningsNieuwsBrief ontvangen? Meld je direct aan
Volg ons op social media